Domov

5S

Kto zažil nepochopí, kto nezažil neuverí :-(

  1. Seiri - Rozdeľ
  2. Seiton - Zotrieď
  3. Seiso - Usporiadaj
  4. Seiketsu - Zdokumentuj
  5. Shitsuke - Dodržuj